Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16:00 do godziny 11.00.
 2. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 3. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń na które bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.
 4. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, nie jest dozwolone. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu.
 5. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
 7. Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 8. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 9. Za zniszczenie bądź uszkodzenie ścian lub wyposażenia apartamentu, powstałe w czasie pobytu z winy Gościa lub z winy odwiedzających go osób, Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność i zostanie obciążony kosztami napraw oraz dodatkowymi opłatami, m.in. kosztami transportu i obsługą pracowników. Za powstałe zniszczenia Gość jest odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo – Gość nie może odkupić zniszczonych przedmiotów we własnym zakresie.
 10. W dniu odjazdu goście zobowiązani są opuścić pokój do godziny 11:00.
 11. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia.
 12. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty zameldowania.
 13. Na terenie Malty obowiązują opłaty miejscowe naliczane za osobę za każdy dzień pobytu, które wynoszą 0,5 € za osobę za dobę (od 18 roku życia ).
 14. Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 €, kaucja oddawana jest przy wykwaterowaniu oraz opłata w wysokości 30 € za sprzątanie ( po wykwaterowaniu gości ).
 15. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 16. Zadatek za pobyt można zapłacić w momencie dokonywania rezerwacji w wysokości 30% wartości całości poprzez system bezpiecznych płatności internetowych PayPal lub na wskazane maltańskie konto bankowe. Po dokonaniu wpłaty zaliczki rezerwacja otrzymuje status potwierdzonej. Gość apartamentu winien wpłacić resztę zadatku za pobyt przed przyjazdem w wysokości 70 % na 30 dni przed przylotem. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania na rachunku bankowym właściciela. W tytule zapłaty należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko Gościa oraz termin przyjazdu. Niezidentyfikowane wpłaty będą odsyłane na konto, z którego zostały przelane, po odjęciu kosztów administracyjnych. Jeżeli numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail podane przy dokonywaniu rezerwacji wstępnej są nieprawidłowe.
 17. Właścicele Vintage Apartments nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione lub skradzione z apartamentu w przypadku włamania.
 18. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właścicel Vintage Apartments zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. Cisza nocna trowa od godz 22:00 do godz 08:00.
 19. W przypadku wystąpnienia overbooking właściciel Vintage Apartments zobowiązany jest do zapewnienia wynajmującemu apartamentu o tym samym standardzie.
 20. Najemca dokonując rezerwacji oświadcza, że akcepuje poniższą klauzulę:
  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez właściciela Vintage Apartmets w celu realizacji umowy najmu.