Archives

Opłata klimatyczna

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Maltańskiego Ministerstwa Turystyki, z dniem 1 czerwca 2016 roku wszyscy dorośli turyści przyjeżdżający na Maltę zostaną objęci taxą klimatyczną.Nowy podatek będzie pobierany w hotelu podczas zakwaterowania lub wykwaterowania.

Wysokość opłaty została ustalona na kwotę 0,5€ za dobę a jej maksymalna wysokość będzie wynosić 5€ za pobyt.

Nowym podatkiem zostaną objęci wszyscy turyści, również Ci, którzy dokonali rezerwacji jeszcze przed wprowadzeniem podatku.