Kursy nurkowe przeprowadzamy w federacjach SDI/TDI, PADI oraz SSI
 
Open Water Scuba Diver –  kurs na przeznaczony dla osób pragnących nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania. Dający jednocześnie możliwość poznania piękna podwodnego świata.
Advanced Scuba Diver  – kurs przeznaczony dla osób już nurkujących, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten jako jedyny daje tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze bezpieczniejszego oraz ciekawszego nurkowania.
Rescue Diver – kurs mający na celu nauczenie jego uczestników umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia lub wystąpienia wypadku nurkowego zarówno pod jak i nad wodą.

Divemaster – kurs przeznaczony dla osób, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten daje możliwość podjęcia w przyszłości pracy zawodowej. Ponadto po jego ukończeniu można w przyszłości przystąpić do kursu instruktorskiego.

Specjalizacje m.in.:
CPR – kurs resuscytacji krążeniowo- oddechowej oraz pierwszej pomocy (First Aid) realizowanym według jednego programu. Po ukończeniu tego kursu absolwent będzie wyspecjalizowany w:
  • rozpoznawaniu i ocenianiu sytuacji oraz stanu ofiar
  • przeprowadzeniu odpowiednich zabiegów reanimacyjnych
  • zabezpieczeniu poszkodowanych oraz miejsca wypadku
Deep Diver – celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania poniżej głębokości na jakiej nurkowali dotychczas. Po ukończeniu kursu uczestnicy potrafią poradzić sobie z różnymi objawami oraz sytuacjami występującymi na dużych głębokościach np. narkoza azotowa.
Underwater Navigation Diver – celem kursu jest przekazanie kursantom możliwie najwięcej informacji z zakresu nawigacji  pod wodą, korzystając z obserwacji podwodnego świata jak i nawigacji przy użyciu kompasu.
Wreck Diver –  w czasie kursu, omawiany i używany jest sprzęt oraz  techniki, najczęściej wykorzystywane podczas nurkowań wrakowych. Celem kursu jest nauczenie uczestników, specjalistycznych technik, w celu bezpiecznego wykonywania nurkowań na wrakach, z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach, z możliwością częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz), do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.
Nitrox Diver – jest to kurs wprowadzający dla nurków, którzy chcą używać Nitroksu (EAN) jako mieszaniny oddechowej. Celem tego kursu jest przedstawienie korzyści, niebezpieczeństw i właściwych procedur przy korzystaniu z nitroksu o zawartości tlenu od dwudziestu dwóch (22) do czterdziestu (40) procent.